สตาร์ช-แพค เป็นโพลีเมอร์ชีวภาพที่ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้ทดแทนพลาสติก โดยนำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ซึ่งย่อยสลายได้เองโดยธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น ความเหนียว แข็งแรง ความยืดหยุ่น เช่นเดียวกับพลาสติก สามารถนำมาขึ้นรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ถุงใส่อาหาร ถุงใส่ของ ถุงขยะ ถุงเพาะชำและถาดเพาะชำได้ แต่มีคุณสมบัติทางเคมีแตกต่างจากพลาสติก เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับแป้งจากพืชทั่วไป หลังการใช้ หากทิ้งไว้ก็จะย่อยสลายเองโดยไม่ต้องนำไปทำลาย อาจจะใช้ทำเป็นปุ๋ยหมัก หรือเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ได้ เนื่องจากมีส่วนผสมของแป้งเป็นวัตถุดิบหลัก
 

สตาร์ช-แพค
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยทดแทนการใช้พลาสติกซึ่งมีปริมาณหลายหมื่นตัน เป็นภาระในการทำลายโดยการฝังดินหรือเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลภาวะทั้งในดินและในอากาศ


 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com