ผลิตภัณฑ์จาก สตาร์ช-แพค ประกอบด้วย
- ภาชนะบรรจุอาหาร เช่น ถาด ชาม ถ้วย จาน และแก้วน้ำ
- ถุงบรรจุของ ถุงขยะ สำหรับห้างสรรพสินค้าและที่พักอาศัย
- ถุงเพาะชำ กระถางเพาะชำ สำหรับเพาะกล้าไม้ ก่อนนำไปลงดิน

"บริษัทฯสามารถผลิตสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการได้"
 
ผลิตภัณฑ์จาก สตาร์ช-แพค
มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานสากลของการย่อยสลายเองโดยธรรมชาติ ผลิตขึ้นตามมาตรฐานการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาด ถูกอนามัย จึงไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนนำไปใช้

 การทำลายหลังการใช้

ทำได้โดยนำไปบดแล้วโรยบนดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้เมื่อถูกน้ำและแสงแดด ก็จะย่อยสลายเอง หากนำไปเผาก็ไม่มีแก๊สที่เป็นอันตราย จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com