บริษัท แม็กซ์ริช จำกัด ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์หลายประเภท โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เป็นสายผลิตภัณฑ์หนึ่ง บริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ที่จะทดแทน หรือลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมารีไซเคิล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
 

 
 

Maxrich Co., Ltd. 194 Soi. Lard proa 80 yak 7, Lard proa Rd., Wangthonglaung District, Bangkok 10310
Tel.0-2995-3066-69, 0-1915-0446 Fax. 0-2995-3070 contact : info@biodegrade-pack.com